Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

6.april 2010.   NESOLIDNO PONAŠANJE PRI ODOBRAVANJU SUBVENCIONISANIH KREDITA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije  uočilo je da pojedine banke, prilikom odobravanja  kratkoročnih subvencionisanih kredita, uslovljavaju poljoprivrednike da kupuju repromaterijal samo kod pojedinih dobavljača, sa kojima banke  sarađuju, a koji imaju daleko veće cene. Ti dobavljači na primer, veštačko đubrivo naplaćuju čak 5.000 dinara više po toni. Ministarstvo neće tolerisati ovakvu praksu i, ukoliko se ona nastavi, proslediće ove predmete nadležnim institucijama.