Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

7.april 2010.   SUBVENCIJE ZA PROIZVOĐAČE CVEĆA

Dr Saša Dragin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije izjavio je da će novi zakon o sadnom materijalu otvoriti vrata intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji i pomoći onima koji se bave hortikulturom. Novi zakon objediniće sve što je do sada bilo u tri različita zakona i definisati ko i na koji način može da se bavi ovim poslom. Zakon će prvi put omogućiti podsticaje i subvencije u hortikulturi - poljoporivrednicima koji se bave hortikulturom, biće omogućena nabavka opreme i sredstava za rad, kreditna sredstva, kao i bespovratne subvencije za nabavku mehanizacije i hladnjača u visini do 50% potrebnih sredstava.