Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

7.april 2010.    GRAD BEOGRAD POMAŽE PROGRAM ’’ZELENI OSMEH’’

Sekretarijat za privredu Skupštine grada Beograda pomoći će realizaciju programa "Zeleni osmeh", koji se sprovodi na inicijativu Asocijacije za promovisanje inkluzije Srbije (API). Ovim projektom omogućiće se sadnja u još dva od četiri plastenika, koji sada postoje na Makišu. Postojeći plastenici prostiru se na površini od po oko 400 kvadratnih metara, a u njima se sadi 10.000 sadnica zelene salate. U prethodna tri meseca distribuirano je oko 2.000 glavica zelene salate.
Stavljanjem u funkciju ova dva plastenika obezbediće se i proširenje proizvodnje i broja angažovanih ljudi, a procena je da najmanje tri do četiri korisnika programa "Zeleni osmeh" mogu da budu dugoročno angažovana da uz podršku obavljaju sve poslove na plastenicima. Ovima projektom će se urediti i bagrenik, koji bi se koristio u rekreativno-edukativne svrhe, kao i prostor koji bi obezbedio dolazak i boravak na salašu tokom čitave godine.