Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

7.april 2010.   "WIENER STADTISCHE" OSIGURANJE POČELO PRODAJU PUTNOG OSIGURANJA PUTEM PLATNOG AUTOMATA

"Wiener Stadtische" osiguranje počelo je prodaju putnog osiguranja na "Telepaid" platnim terminalima, čime je omogućena daleko veća dostupnost i kupovina polise po jednostavnoj i brzoj proceduri. Unošenjem ličnih podataka, informacija o destinaciji i trajanju osiguranja, klijent se na licu mesta upoznaje sa uslovima osiguranja i visinom premije, a po uplati iznosa iz ponude, automat štampa polisu, koja pokriva troškove hitnih medicinskih intervencija u inostranstvu. Platni terminali su instalitrani na oko 140 lokacija u Beogradu i gradovima u unutrašnjosti. Do kraja meseca kompanija planira da instalira prodaju na još 40 platnih terminala širom Srbije. Najveći broj terminala nalazi se u Beogradu, ukupno 122, na najfrekventnijim mestima, kao što su:  aerodrom "Nikola Tesla" u delu "odlasaci", "dolasci" i "tranzitna zona", Obilićev venac, Trg republike, benzinske pumpe, tržni centri i nekoliko beogradskih opština. Ovim vidom prodaje omogućeno je da se pred sam put ili let kupi polisa međunarodnog putnog osiguranja.