Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA4. oktobar 2017.

IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA BOLJI PRIVREDNI AMBIJENT

Nova zakonska rešenja o privrednim društvima treba da doprinesu poboljšanju privrednog ambijenta, unaprede i pojednostave poslovanje kompanija, istaknuto je danas u PKS gde je organizovana završna javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

„Otklanjanje prepreka koje su postojale u primeni Zakona o privrednim društvima, unapređenje pojedinih rešenja i poboljšanje privrednog ambijenta u kojem privrednici posluju jesu ciljevi izmene i dopune zakona“, rekao je Dušan Vučković v.d. pomoćnika ministra privrede.
Kako je istakao, jedna od najznačajnijih izmena usmerena je na omogućavanje elektronske registracije, kao jednog od važnih koraka u ustanovljenju elektronskog poslovanja. Osnivanje privrednih društava, po rečima Vučkovića,  moći će ubuduće da se radi elektronskom prijavom, koja će biti jeftinija, jer će elektronski kvalifikovani potpis uštedeti ne samo novac, već i vreme overe potpisa kod notara. „Nacrt predviđa isključivanje papirne, a uključivanje elektronske registracije za par godina“, naglasio je Vučković.