Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA4. oktobar 2017.

PAMETAN ODGOVOR NA IZAZOVE ENERGETSKOG MENADŽMENTA U GRADOVIMA

Konferencija "Nova energija – pametni gradovi" održana je u okviru 13. Međunarodni sajma energetike „Energetika 2017“ kao doprinos saradnji kod pametnog upravljanja energijom u Srbiji. "PKS će koncept pametnog odnosa prema resursima i energiji integrisati u organizacionu šemu, dajući podršku primeni najboljih tehnologija u privredu i industriju. Današnja konferencija predstavlja korak ka tom cilju pripreme za novi kontekst“ rekao Miroslav Lutovac, direktor Sektora industrije PKS.

Skup posvećen temi intiligentnog i održivog upravljanja energistkim potencijalima i potrošnjom u visoko razvojenim i velikim urbanim celinama – velegradima budućnosti – zajedno su organizovali Privredna komora Srbije, JP EPS, Sekretarijat za energetiku Skupštine grada Beograda, Arhitektonski fakultet, Mašinski fakultet i Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu i GGE ESCO d.o.o. Beograd, uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.