Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

7.april 2010.  POVEĆANA IMOVINA PENZIONIH FONDOVA 

Imovina dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji na kraju prošlog meseca iznosila je oko 7,7 milijardi dinara, što je za 52,8 odsto više nego u istom periodu 2009. godine, saopšteno je iz Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Raiffeisen future. Ostvareni rezultati dobrovoljnih penzijskih fondova utoliko su značajniji  ako se ima u vidu  nedovoljna razvijenost domaćeg tržišta kapitala. Ove godine realno je očekivati rast ovog sektora, s obzirom na pojačanu svest građana o potrebi dodatnih prihoda u starosti u vidu privatne penzije. U poslednjih godinu dana Fondovi su  dobili više od 14 hiljada novih članova, pa ih je sada 216.630. Ukupna imovina fonda Rajfajzen future na kraju februara iznosila je 720,4 miliona dinara i ima tržišno učešće od 9,39 odsto. Takođe, značajno je istaći da je od 1. februara ove godine povećan maksimalni neoporeziv iznos uplata u dobrovoljne penzijske fondove na  3.894 dinara.