Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

7. april 2010.   RASTE IZVOZ POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Prema podacima biltena Privredne komore Srbije “Konjukturni trendovi”, poljoprivreda i prehrambena industrija Srbije ostvarile su za prva dva meseca ove godine izvoz od 244,6 miliona dolara, što predstavlja rast od 17,5% u odnosu na isti period 2009. godine. Izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u januaru i februaru učestvovao je u ukupnom robnom izvozu sa 20,1%. Najvažniji proizvodi agrarnog porekla u izvozu u pomenutom periodu bili su žuti kukuruz, smrznuta malina rolend, rafinirani šećer od šećerne repe, smrznuta malina griz, jabuke i pivo u bocama dobijeno od slada.