Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

7-8. decembar  2017.

DVODNEVNA OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE 

Privredna komora Beograda organizuje dvodnevnu obuku za sve zainteresovane, a posebno one koji se spremaju za polaganje ispita i dobijanje sertifikata za Službenika za javne nabavke. Obuka će biti organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvatiće sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Predavači: Мarija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda. Јasmina Milenković, pomoćnik sekretara Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki .

Obuka je namenjena: predstavnicima naručioca, ponuđača, nezaposlenim licima, odnosno svima koji žele da steknu profesionalno zvanje u oblasti javnih nabavki.

Kotizacija: 10.500 dinara po učesniku (bez PDV-a)