Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

14. novembar 2017.

INICIJALNI SASTANAK SEKCIJE TRGOVACA NAMEŠTAJEM I OPREMOM ZA ENTERIJERI EKSTERIJER

U Privrednoj komori Srbije - Privrednoj komori Beograda održan je inicijalni sastanak Sekcije trgovaca nameštajem i opremom za enterijer i eksterijer.
Predstavnike kompanija Nameštaj Bošnjački, Eglo Rasveta, Kompanija Ktitor, Maxtox, Tier, Vitapur, Svilanit, Bernarda i Moj dom inc., pozdravili u Stevan Obradović, samostalni savetnik u Udruženju za trgovinu i Ljiljana Brajović, koodinator Sektora usluga u PKS-Privrednoj komori Beograda.
Prisutne su upoznali sa organizacijom novog, unapređenog komorskog sistema Srbije i istakli da današnji sastanak Sekcije predstavlja želju za uspostavljanjem neposrednog dijaloga sa kompanijama iz ove oblasti, u cilju identifikovanja problema sa kojima se susreću u svom poslovanju. Članovi sekcije su izrazili zadovoljstvo činjenicom da im učešće u ovoj Sekciji pruža mogućnost rešavanja problema kao što siva ekonomija, primene Zakona o zaštiti potrošača, ali i mogućnost učešća u izmenama i dopunama zakonskog okvira, radi unapređenja poslovnog ambijenta, mehanizam koji je na raspolaganju svim članicama Privredne komore Srbije kroz instrument koji je poznat kao Kvartalna analiza propisa od značaja za privredu.