Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

28. novembar 2017.

POČELA  SARADNJA  PRIVREDNE KOMORE SRBIJE I  EBRD NA REALIZACIJI PROGRAMA  RAZVOJA SAVETODAVNIH USLUGA U OBLASTI FAKTORINGA U SRBIJI

U okviru realizacije Programa razvoja savetodavnih usluga u oblasti faktoringa u Srbiji, koji sprovodi Evropska banka za obnovu i razvoj-EBRD, a finansira Vlada Luksemburga, u Privrednoj komori Srbije- Privrednoj komori Beograda održana je prva edukativna  radionica na temu  "Procena i preuzimanje rizika u faktoringu" (Underwriting).  Radionica je imala za cilj da predstavi najbolju praksu u procesu procene klijenata i upravljanja rizicima. U radu  edukativnog skupa učestvovali su zaposleni u bankama i kompanijama koje pružaju usluge faktoringa, a predavanja je realizovao Peter Brinsley, konsultant EBRD-a i ekspert sa više od 25 godina međunarodnog iskustva u pružanju konsultantskih usluga i obuka u oblasti finansiranja malih i srednjih preduzeća.

Privredna komora Srbije, kroz aktivnosti Sekcije za razvoj faktoringa, aktivno  podržava razvoj ovog finansijskog instrumenta, koji doprinosi širenju lepeze finansijskih proizvoda i alternativnih izvora finansiranja sektora malih i srednjih preduzeća.