Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

5. decembar 2017.

FIRME OD DANAS MOGU DA SE PRIJAVE ZA INOVACIONE VAUČERE EBRD

Na skupu "Šema zelenih inovacionih vaučera u Srbiji" u Privrednoj komori Srbije direktor kancelarije EBRD u našoj zemlji Denijel Berg je rekao da ta banka želi da pomogne uvođenje inovacija u mala i srednja preduzeća u Srbiji, kao i da će se taj projekat fokusirati na energetsku efikasnost. Od preduzeća se očekuje da finansiraju najmanje 10 odsto ukupnih troškova.
Minimalna vrednost usluga istraživanja i razvoja koje mogu učestvovati u programu je 4.000 evra (bez PDV-a). Šema zelenih inovacionih vaučera ima cilj da poboljša proces uvođenja inovacija u mala i srednja preduzeća u oblasti resursne efikasnosti i na taj način podrži dugoročnu konkurentnost srpske privrede i smanji njen uticaj na klimatske promene.
Preduzećima će kroz šemu biti omogućeno da vaučerima pokriju veći deo troškova usluga istraživanja i razvoja koje će im pomoći da razviju inovativne proizvode, usluge ili procese u cilju smanjenja potrošnje resursa, kao na primer energije, vode i sirovina.
Jedno preduzeća može da se prijavi za samo jedan vaučer, a prijavni forumular na e-mejl adresu inovacionivauceri@ebrd.rs .
U okviru istog istraživačko - razvojnog projekta preduzeće može da sarađuje sa najviše tri istraživačko-razvojne organizacije, preneo je Tanjug.