Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


26. februar 2018.

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

Peti ispitni rok za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 15. marta 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita, a rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 05. mart 2018. godine

Ispit će biti realizovan u Privrednoj komori Srbije, kao i u svim regionalnim komorama.

Prijave se podnose elektronskim putem na https://usluge.pks.rs/#!/app/notuserbpmreq.

Prijavu je moguće izvršiti i poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.