Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

27. februar 2018.

 STRUČNI SKUPOVI PREMA ZAHTEVIMA PREDUZETNIKA

Danas je, u organizaciji Privredne komore Srbije i Opšteg udruženja preduzetnika Novi Beograd, u Sava Centru održan stručni skup na temu izvora finansiranja za 2018. godinu. Preduzetnici su pokazali veliko interesovanje da čuju na koji način mogu da dođu do bespovratnih sredstava ili povoljnih kredita kako bi unapredili i razvili svoj biznis, ali je bilo i zainteresovanih kako doći do sredstava za započinjanje biznisa.
Branislava Simanić, direktorka Sektora za preduzetništvo PKS, predstavila je aktivnosti koje je Komora sprovodila u cilju unapređenja preduzetništva u Srbiji i istakla da je od posebnog značaja intenzivna komunikacija između Komore i opštih udruženja preduzetnika. "To je način da "iz prve ruke" čujemo koji su problemi sa kojima se preduzetnici susreću u opštini u kojoj posluju i da te probleme brže i efikasnije rešavamo. Preduzetnici imaju priliku da neposredno upućuju predloge, iniciraju aktivnosti, delegiraju teme, kako bi mogli da prate savremene trendove i ostvare bolje rezultate u poslovanju. Ovaj nivo saradnje je važan, posebno imajući u vidu da će predsednici opštih udruženja preduzetnika biti uključeni u rad Parlamenta preduzetnika PKS, čija uloga jeste da zastupa interese preduzetnika i omogućava što povoljnije uslove za osnivanje i razvoj privatnog biznisa", rekla je Simanić.
Dejan Zrilić iz Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije je rekao da su rezultati saradnje sa opštim udruženjima preduzetnika već vidljivi i da je preko šaltera za preduzetnike, koji su otvoreni u 10 beogradskih opština, do Komore stigao i obrađen veliki broj upita koje su preduzetnici poslali. "I tematski stručni skupovi se organizuju prema zahtevu preduzetnika i prema temi koju nam delegiraju. Neke su teme jednako važne i korisne za preduzetnike svih opština, ali postoje i izdvojene, koje se bave specifičnim problemom i one su održane u opštinama gde je taj problem izražen", rekao je Zrilić i dodao da će se praksa održavanja tematskih skupova nastaviti još većim intenzitetom.
Dragan Ćirić, predsednik Opšteg udruženja preduzetnika Novi Beograd, istakao je značaj opštih udruženja preduzetnika, koja, po njegovim rečima, predstavljaju svojevrsnu logističku platformu, budući da svaki preduzetnik ima priliku da se obrati Opštem udruženju preduzetnika na opštini na kojoj posluje, kako bi dobio potrebne informacije i podršku u poslovanju.