Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


6. mart 2018.

ČLANICE ASOCIJACIJE DUNAVSKIH PRIVREDNIH KOMORA (DCCA) NASTAVLAJU SARADNJU

U cilju razmatranja zajedničkih projektnih aktivnosti u okviru DCCA, čiji je PKS–PK Beograda osnivač i aktivni član, Peter Lorince, novoizabrani generalni sekretar DCCA (Asocijacije dunavskih privrednih komora) i savetnik predsednika Privredne komore Budimpešte za međunarodnu saradnju, posetio je PKS–PK Beograda.
Milivoje Miletić, v.d. direktora PKS-Privredne komore Beograda predstavio je jedinstveni komorski sistem i njegovo funkcionisanje, naglasivši da je fokus aktivnosti Komore na neposrednom kontaktu sa članstvom. Takođe, podvukao je značaj Dunavske strategije za našu zemlju i aktivnosti Komore u radnoj grupi koju je Vlada Srbije formirala u cilju unapređenja saradnje sa ovim regionom. Miletić je predstavio aktivnosti Komore u projektu Learning by doing i izrazio spremnost za nastavak saradnje sa članicama DCCA na ovom i budućim projektima.
Peter Lorince je predložio da dalja projektna saradnja privrednih komora Budimpešte i Beograda bude fokusirana na inovacije, a da sredstva budu obezbeđena iz Interega ili Dunavskog transnacionalnog programa.