Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


6. mart 2018.

FORMIRAN PARLAMENT PREDUZETNIKA PKS 

Na konstitutivnoj sednici održanoj 6. marta 2018. godine formiran je Parlament preduzetnika Sektora preduzetništva PKS uz prisustvo velikog broja zainteresovanih. Za predsednika je izabran Dragan Ćirić iz Opšteg udruženja preduzetnika Novi Beograd, a za zamenika Slavko Novaković iz Opšteg udruženja preduzetnika proizvodnih uslužnih delatnosti Novog Sada.
Na sednici Parlamenta obrazovan je i Savet parlamenta preduzetnika PKS, a za predsednika Saveta izabran je Milivoje Armuš iz Opšteg udruženja preduzetnika auto taksi prevoznika "Elektro taksi Beograd".
Direktorka Sektora preduzetništva PKS Branislava Simanić predstavila je na sednici aktivnosti PKS na zastupanju interesa privrede kao i rad Sektora preduzetništva. Tom prilikom prikazana je i prezentacija aktuelnog stanja u sektoru preduzetništva u Republici Srbiji.