Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


16. mart 2018.

ODRŽANA SEDNICA PARLAMENTA PRIVREDNIKA PKS PK – BEOGRADA

U PKS – PK Beograda održana je 3. sednica Parlamenta privrednika PKS-PK Beograda na kojoj su predstavljena privredna kretanja u glavnom gradu, aktivnosti Komore na unapređenju poslovnog ambijenta, kao i izazovi sa kojima se privreda suočava, među kojima je siva ekonomija jedan od najvećih.
Vršilac dužnosti direktora PKS – PK Beograda, Milivoje Miletić je predstavio privredna kretanja na teritoriji grada Beograda, istakavši značajno učešće privrede glavnog grada u stukturi ekonomske aktivnosi Republike Srbije. BDP po glavi stanovnika iznosio je prošle godine u Beogradskom regionu 947.000,00 dinara, što je za oko 1,3% više u odnosu na prethodnu godinu. U 2017. godini neto strane investicije dostigle su 2,4 milijarde evra od čega se na Region Beograda odnosi 56,4%. Industrijska proizvodnja RS u 2017. beleži rast od 3,5%, a u Beogradu beleži pad od 1,3%. Vrednost izvedenih građevinskih radova posmatrano IV kvartal 2017. godine u Beogradu beleži rast od 29,3%, dok je broj turista koji su posetili Beograd tokom prošle godine porastao za čak 13,3%.