Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


21. mart 2018.

NASTAVLJA SE DODELA INOVACIONIH VAUČERA

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu. Namenjeni su malim i srednjim preduzeća kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće.

Način prijave: Celokupni postupak prijave se odvija putem portala, bez potrebe dostavljanja dokumentacije u papirnoj formi
Uslovi Programa: detaljno u Priručniku
Javni poziv je otvoren do 21. maja 2018. godine, odnosno do utroška opredeljenih sredstava. Kontakt: ivauceri@inovacionifond.rs