Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA27. mart 2018.

KONSTITUISAN ODBOR SEKTORA POLJOPRIVREDE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Na konstitutivnoj sednici Odbora sektora polјoprivrede Privredne komore Beograda usvojena je Odluka o načinu rada Odbora, čije će aktivnosti biti usmerene na zastupanje interesa beogradske privrede iz sektora poljoprivrede. Stavove, predloge i inicijative o određenim  pitanjima Odbor će razmatrati i dostavljati parlamentu privrednika i nadležnom sektoru, u cilju usaglašavanja, zastupanja i zaštite interesa članova Komore, preko nadležnih organa Komore.
Za predsednika Odbora sektora polјoprivrede Privredne komore Beograda izabrana je Jadranka Rajevac Grujić, direktorka kompanije Microtri.