Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA28. mart 2018.

FORMIRAN ODBOR SEKTORA USLUGA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

U pogledu sektorske strukture Srbije i Beograda sektor usluga je aposolutno dominantan i u Srbiji i u Beogradu. Na nivou glavnog grada sektor usluga zauzima 71% zatim sledi sektor industrije sa 21% i sektor polјoprivrede sa 8%. Kada je u pitanju Republika Srbija sektor usluga zauzima 63%.
Na konstitutivnoj sednici Odbora sektora usluga Privredne komore Beograda, koji čine 23 privrednika iz različitih delatnosti, usvojena je Odluka o načinu rada Odbora, čije će aktivnosti biti usmerene na zastupanje interesa beogradske privrede iz sektora usluga. Stavove, predloge i inicijative o određenim  pitanjima Odbor će razmatrati i dostavljati parlamentu privrednika i nadležnom sektoru, u cilju usaglašavanja, zastupanja i zaštite interesa članova Komore, preko nadležnih organa Komore.
Za predsednika Odbora sektora usluga Privredne komore Beograda izabrana je Dijana Gligorijević, direktor marketinga i prodaje kompanije Telegroup.