Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


29. mart 2018.

PRVA SEDNICA ODBORA SEKTORA INDUSTRIJE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Na prvoj, konstitutivnoj sednici Odbora sektora industrije Privredne komore Beograda usvojena je Odluka o načinu rada Odbora, čije će aktivnosti biti usmerene na zastupanje interesa beogradske privrede iz sektora industrije. Stavove, predloge i inicijative o određenim pitanjima Odbor će razmatrati i dostavljati parlamentu privrednika i nadležnom sektoru, u cilju usaglašavanja, zastupanja i zaštite interesa članova Komore, preko nadležnih organa Komore.

Za predsednika Odbora sektora industrije Privredne komore Beograda izabran je Dušan Rakić, direktor kompanije Vatrosprem.

U pogledu sektorske strukture grada Beograda sektor industrije zauzima 21%.