Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA29. mart 2018.

PRVA SEDNICA ODBORA SEKTORA INDUSTRIJE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Na prvoj, konstitutivnoj sednici Odbora sektora industrije Privredne komore Beograda usvojena je Odluka o načinu rada Odbora, čije će aktivnosti biti usmerene na zastupanje interesa beogradske privrede iz sektora industrije. Stavove, predloge i inicijative o određenim pitanjima Odbor će razmatrati i dostavljati parlamentu privrednika i nadležnom sektoru, u cilju usaglašavanja, zastupanja i zaštite interesa članova Komore, preko nadležnih organa Komore.

Za predsednika Odbora sektora industrije Privredne komore Beograda izabran je Dušan Rakić, direktor kompanije Vatrosprem.

U pogledu sektorske strukture grada Beograda sektor industrije zauzima 21%.