Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA30. mart 2018.

PROMET FAKTORINGA U 2017. VIŠI 15% U ODNOSU NA ZBIRNE PODATKE ZA 2016. GODINU

Na sednici Sekcije za faktoring predstavljen je Izveštaj o prometu faktoringa u 2017. godini, sačinjen na bazi redovne godišnje ankete koju sprovodi Privredna komora Beograda, u cilju sagledavanja trendova i perspektive daljeg razvoja faktoringa kao finansijske usluge.  

Prema dostavljenim podacima 15 faktora (9 banaka, AOFI i 5 kompanija) promet faktoringa u 2017. godini iznosio je 607.413.387 evra što je 15% više u odnosu na zbirne podatke za 2016. godinu.
Rast prometa ostvaren je i na domaćem i na međunarodnom tržištu. Domaći faktoring beleži rast od 14,4%, a međunarodni faktoring rast od 20,6% uz intenzivniji rast jednofaktorskog, odnosno, direktnog faktoringa. U strukturi prometa najveći rast ostvario je uvozni faktoring, koji je skoro 9 puta veći u odnosu na prethodnu godinu, kao i obrnuti faktoring sa rastom od 25,5%. Faktoring sa regresom zabeležio je rast od 2,6%, a faktoring bez regresa rast od 23,8%.