Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

9. april 2010.   USVOJENE  NOVE UREDBE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 8. aprila 2010. godine  Uredbu o utvrđivanju programa zaštite i unapređivanja šuma za 2010., Uredbu o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada voćnjaka, vinove loze i hmelja za 2010. i Uredbu o izmenama i dopunama uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2010. godini.