Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


26. april 2018.

SEMINAR: VANSUDSKO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA

Seminar "Vansudsko rešavanje radnih sporova - zakonski okvir i praktične mogućnosti ekonomičnih i efikasnih rešenja" pruža mogućnost upoznavanja polaznika i zaposlenih sa zakonskim i praktičnim mogućnostima vansudskog rešavanja, koje će zbog prepoznatih prednosti dovesti do smanjenja broja tužbi, kao i povlačenja već podnetih, radi bržeg i ekonomičnijeg okončanja, uz svest o zajedničkom interesu.

Seminar je namenjen preduzetnicima, menadžerima svih nivoa i zaposlenima koji se bave radnim odnosima, pravnim zastupnicima, firmama sa većim brojem radnih sporova, HR sektoru, ali i zaposlenima koji planiraju da pokrenu sudski spor ili ga već vode.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Seminar će biti održan 26. aprila 2018. godine, u Privrednoj komori Srbijeod 9.00 do 16.00, Resavska 15, velika sala CE.

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs