Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


17. april 2018.

PREDUZETNICIMA PREDSTAVLJENI JAVNI POZIVI NSZ

Sektor  preduzetništva PKS, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje-filijala Beograd, organizovao je prezentaciju "Izvori finansiranje za preduzetnike – predstavljanje javnih poziva Nacionalne službe za zapošljavanje namenjeno poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje u 2018. godini", sa ciljem podsticanja novog zapošljavanja i poboljšanja konkurentnosti preduzetnika u narednom periodu.
Za realizaciju podsticanja zapošljavanja u 2018. godini predviđeno je 3,65 milijardi dinara, dok je za podsticanje zapošljavanja osoba sa  invaliditetom izdvojeno 550 miliona dinara.
Vršilac dužnosti direktora Privredne komore Srbije-Privredne komore Beograda, Aca Popović poželeo je privrednicima dobrodošlicu i uspeh u današnjem radu, ali i u budućim inicijativama preduzetnika kako bi u narednom periodu stvorili uslove za bolje poslovanje, pre svega određenim izmenama zakona i intenzivnijom saradnjom sa državom.
Direktor Sektora preduzeništva Privredne komore Srbije, Branislava Simanić istakla je da ovaj sektor sprovodi brojne aktivnosti i inicijative koje doprinose unapređenju i razvoju preduzetništva u Srbiji i da je formiranjem parlamenta preduzetnika, kao najvišeg organa odlučivanja kada su u pitanju preduzetnici Srbije, omogućeno da se kreiraju povoljniji uslovi za poslovanje preduzetnika u narednom periodu, pokretanje inicijativa za izmenu postojeće zakonske i podzakonske regulative i jačanja opštih udruženja preduzetnika u Republici Srbiji.
Još jedna u nizu prezentacija javnih poziva, koju u saradnji sa PKS organizuje NSZ bila je izuzetno posećena. Više od 50 preduzetnika došlo je da uz pomoć stručnih lica pronađe odgovore na pitanja kako lakše pronaći put do uspešnog preduzetnika.