Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


6. jun 2018.

SEMINAR: ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Kroz praktične vežbe i primere, na seminaru "Analiza finansijskih izveštaja" polaznicima će biti omogućeno da ovladaju naprednijom primenom alata i teoretskih znanja u praksi i da sagledaju primenu različitih pristupa analize finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.
Seminar će biti održan 6. juna 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije, od 9.00 do 15.00 sati, Resavska 15, velika sala CE.

Kotizacija
: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs