Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

9. april 2010.   TRAŽI SE IZMENA POJEDINIH REŠENJA U PREDLOGU ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

U skladu sa dogovorom  sa prethodne sednice Grupacije sportskih društava,sportskih objekata i igara na sreću, održane 31. marta 2010. godine, u Privrednoj komori  Beograda 8. aprila, održana je radna sednica članova  Grupacije. Osnovni cilj je bio  da se  dobijeni predlozi, inicijative i sugestije od članova Grupacije, koji se odnose  na Nacrt zakona o igrama na sreću,razmotre, sistematizuju i konkretizuju i kao konačna verzija preko Komore Beograda, upute predlagačima zakona i svim  institucijama nadležnim za njegovu primenu.

Članovi Grupacije su zauzeli stav da je neophodno u Zakonu jasno razgraničiti zabavne igre od igara na sreću,odnosno zabraniti prisustvo maloletnim licima u delu objekta za igre na sreću,a  omogućiti im prisustvo samo u ugostiteljskom delu i delu predviđenom za  zabavne igre. Što se tiče odredbe po kojoj kladionice i igraonice na sreću moraju biti udaljene najmanje 200 m od školskih ustanova,stav je, da se ovim predlogom suštinski ne rešava  problem. Nijedan zakon ne bi trebalo da ugrozi stečena prava,tako da bi trebalo  insistirati da ostane odredba kao u postojećem Zakonu o igrama na sreću,po kojem  je to rastojanje 150 m,iako takva odredba ne postoji u zakonodavstvu većine evropskih zemalja. Istaknuto je ,takođe,da Državna lutrija ne bi trebalo da ima monopol na internet  i telefonsko klađenje,što je, uostalom i standard koji važi u EU i zakonski je regulisano u većini evropskih zemalja. Članovi Grupacije smatraju  da bi dozvola za koršćenje telekomukacijske infrasrukture na klađenje za sve servise trebalo da iznosi 60.000 evra, jer strožiji uslovi  daju ozbiljniji pristup ovoj delatnosti.