Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


25. maj 2018.

SEMINAR: BEZBEDNOSNI IZAZOVI SAVREMENOG POSLOVANJA

U Privrednoj komori Srbije će biti održan seminar "Bezbednosni izazovi savremenog poslovanja", 25. maja 2018. godine, od 10 do 15.15 sati, Resavska 15, velika sala CE.

Cilj seminara: Osposobljavanje polaznika za jedinstveno sagledavanje svih elemenata sistema poslovne bezbednosti, uočavanje njihove disperzije i predlaganje optimizacije sistema poslovne bezbednosti primenom međunarodnih standarda i nacionalne regulative. Prepoznavanje specifičnih oblika ugrožavanja bezbednosti poslovanja i preduzimanje adekvatnih mera zaštite optimizacijom postojećih resursa, bez dodatnih troškova. Upoznavanje sa standardima i mogućnostima bezbednosti međunarodnog poslovanja. Razmena iskustava i obučavanje kroz radionicu za logičko prepoznavanje specifičnih oblika ugrožavanja poslovne bezbednosti i rešavanje konkretnih zadataka.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs