Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

21. maj 2018. 

UPRAVLЈANJE ODNOSIMA SA KLIJENTIMA (CRM) I PREUZIMANJE RIZIKA U  FAKTORINGU

U okviru realizacije Programa razvoja savetodavnih usluga u oblasti faktoringa u Srbiji, koji sprovodi EBRD, a finansira Vlada Luksemburga, u PKS-Privrednoj komori Beograda, održana je druga po redu radionica namenjena faktoring kompanijama i bankama, članovima Sekcija za razvoj faktoringa, na temu: Upravlјanje odnosima sa klijentima (CRM) i preuzimanje rizika u  faktoringu.
Program razvoja savetodavnih usluga u oblasti faktoringa u Srbiji, koji sprovodi EBRD  deo je Projekta  EBRD  „Trade Facilitation Program” (TFP) koji se realizuje od 2008. do 2020. godine, u cilјu  promocije  međunarodne  trgovine. Podrška faktoringu odvija se kroz pružanje tehničke pomoći  bankama i faktoring kompanijama,  u vidu treninga, radionica, seminara  i savetodavnih usluga od strane eksperata EBRD-a, radi transfera znanja i pružanja alata za pravilno korišćenje instrumenata finansiranja, koji podržavaju domaću i međunarodnu trgovinu.