Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

25. maj 2018.

DANAS STUPIO NA SNAGU GDPR


Danas je stupila na snagu Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti - General Data Protection Regulation (GDPR), novi regulatorni okvir Evropske unije kojim se uređuje jedna od zanemarenih oblasti digitalne ekonomije.
Većina osnovnih principa Uredbe nije nova, s obzirom na to da se oslanja na instrumente zaštite ličnih podataka iz doba papira i fascikli. Novost je da su ovi principi dobili jasnu primenu na promet robe i usluga na internetu, a otvorena je i Pandorina kutija automatizovane obrade podataka i tzv. algoritamskog odlučivanja. Takođe, proširena je odgovornost ljudi i organizacija koje prikupljaju i obrađuju podatke, detaljno su razrađeni instrumenti i procedure sprovođenja propisa, dok su kazne drakonske i mogu iznositi i do 20 mil EUR ili 4% godišnjeg obrta, pri čemu će se prednost dati višem iznosu, navodi SHARE fondacija u svom saopštenju.