Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


29. jun 2018.

ČADEŽ: PREPORUKE PRIVREDE ZA KONKURENTNIJI REGION

Privredne komore zapadnobalkanske šestorke – članice Komorskog investicionog foruma, u ime privreda koje okupljaju, pozvale su danas vlade regiona, Evropsku komisiju i države EU uključene u Berlinski proces da se još konkretnije posvete i zajednički rade na sprovođenju Akcionog plana za ekonomski regionalni prostor kako bi kompanije na Zapadnom Balkanu što pre počele da uživaju vidljive koristi regionalnih integracija, izjavio je Marko Čadež, predsednik PKS u Podgorici.
Upravni  odbor Komorskog investicionog foruma, kojim predsedava Čadež, na današnjem zasedanju, u sklopu pripreme za predstojeći  Samit o Zapadnom Balkanu u Londonu,  usvojio je deklaraciju sa  preporukama privrede  svim učesnicima u sprovođenju agende za regionalnu saradnju. Takođe, Upravni odbor KIF-a za generalnog  sekretara zajedničke regionalne komore u Trstu izabrao je  Safeta Grdžalijua, predsednika Privredne komore Kosova.