Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. jun 2009.  KALIFORNIJSKE ŠKOLE PRELAZE NA DIGITALNE UDŽBENIKE

Guverner Kalifornije Arnold Švarceneger i državni odbor za obrazovanje najavili su početkom nedelje pokretanje inicijative za zamenu školskih udžbenika digitalnim sredstvima za učenje. Projektom nazvanim „Inicijativa za besplatne digitalne udžbenike“ Kalifornija nastoji da smanji troškove zbog ogromnog manjka u budžetu.
Ovom merom će se „zastareli“ udžbenici iz matematike i prirodnih nauka kasnije u toku godine zameniti digitalnim verzijama.
Švarceneger tvrdi da je Kalifornija prva američka savezna država koja će uvesti digitalne udžbenike koji će se besplatno preuzimati s Interneta. Plan se pojavio u okviru nastojanja da se smanji budžetski deficit od oko 24 milijarde dolara i očekuje se da će doneti uštede između 300 i 400 miliona dolara. Uštede bi bile i veće ukoliko bi se obuhvatilo više predmeta, smatra Švarceneger. „Znam da je ovo dramatična promena i da će biti otpora, ali smatram da nema smisla održavati nepromenjeno stanje, jer trenutno prolazimo kroz najveću ekonomsku i finansijsku krizu još od Velike depresije. Država nema novca i prinuđeni smo da smanjujemo čak i sredstva koja su namenjena školama, a to su milijarde dolara, tako da nam nema druge nego da tražimo i rešenja koja odstupaju od uobičajenih.