Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA5. oktobar - 9. decembar 2018.

SPECIJALISTIČKA OBUKA: PORESKI SAVETNIK

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Poreskom kancelarijom Tatić, organizuje specijalističku obuku čiji je cilj da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa. U toku obuke učesnici će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad, koji će im omogućiti da dobiju obrazovanje iz poreske materije.

Obuka se realizuje kroz 100 časova praktične i teorijske nastave koja pruža mogućnost za dobijanje obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju. 

Obuka je namenjena:  finansijskim direktorima, knjigovođama, računovođama, poreskim stručnjacima i svima onima koji u svom radu imaju dodir sa porezima i poreskim sistemom, kao i onima koji žele da se specijalizuju za zanimanje poreskog savetnika.

Trajanje nastave: od 5. oktobra do 12. decembra 2018. godine. Nastava se održava petkom (od 16:00 do 19:15) i subotom (od 9:00 do 14:30) u Privrednoj komori Srbije, sala IV, Resavska 13-15.

Kotizacija: 100.000,00 dinara po učesniku (bez PDV).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs