Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


13. april 2010.
    POTREBNA REFORMA POLJOPRIVREDNE POLITIKE EU

U Evropskom parlamentu pokrenuta je javna rasprava o budućnosti zajedničke politike u poljoprivredi i principima, ciljevima i prioritetima te politike na evropskom nivou. U javnoj raspravi izjasniće se i poljoprivrednici i njihova udruženja, ekološke organizacije, potrošači. Na osnovu javne rasprave Evropski parlament će, zajedno sa Evropskom komisijom, doneti konačnu odluku o novoj politici EU u poljoprivredi. Celokupan proces odlučivanja mogao bi da potraje do dve godine.