Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


13. april 2010.
   PAD PROIZVODNJE MESA U 2009. GODINI


Po podacima iz najnovijeg biltena Privredne komore Srbije "Konjunkturni trendovi", proizvodnja mesa u Srbiji prošle godine je iznosila 457.000 tona i bila je za 1,5% manja u odnosu na 2008.godinu, a za 3,4% veća u odnosu na prosek tokom perioda od 2001. do 2008. godine. Povećanje proizvodnje u 2009. u odnosu na prethodnu godinu zabeleženo je u produkciji goveđeg, junećeg i telećeg mesa (1%), ovčijeg i jagnjećeg mesa (8,7%) i živinskog mesa ( 5,3%). Značajan pad od 5,3% ostvaren je u proizvodnji svinjskog mesa, gde je zabeleženo smanjenje i u odnosu na prosek 2001. - 2008. godine, od 3,8%.

Uzroci pomenutih kretanja su, pre svega, u narušenim paritetima cena, gubitku tržišta, ograničenim mogućnostima izvoza (sa izuzetkom junećeg i termički obrađenog svinjskog mesa), smanjenoj kupovnoj moći stanovništva i narušenom sistemu finansiranja i podsticaja, kao i u nedovoljnim sredstvima u agrarnom budžetu, dezintegraciji u procesu proizvodnje na relaciji primarna proizvodnja i prerada, i u neodgovarajućem funkcionisanju robnih rezervi.