Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA26. septembar 2018.

SEMINAR: INSAJDERSKA PRETNJA


Cilj seminara: Osposobljavanje polaznika jedinstveno sagledavanje personalnih elemenata sistema poslovne bezbednosti, predlaganje optimizacije personalnog sistema poslovne bezbednosti primenom nacionalne regulative. Prepoznavanje specifičnih oblika ugrožavanja bezbednosti poslovanja od insajderske pretnje i preduzimanje adekvatnih mera zaštite optimizacijom postojećih resursa bez dodatnih troškova. Razmena iskustava i obučavanje kroz radionicu za logičko prepoznavanje specifičnih oblika ugrožavanja poslovne bezbednosti – insajderske pretnjei rešavanje konkretnih zadataka.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs