Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA27. septembar 2018.

BIZNIS PLAN – ALAT ZA UNAPREĐENJE POSLOVNIH REZULTATA


Seminar "Biznis plan – alat za unapređenje poslovnih rezultata" će biti održan 27. septembra 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 3, od 10 do 15:30.

Cilj seminara: Seminar ima za cilj da kod učesnika razvije pristup izradi biznis plana savremenim metodama, kao i da omogući polaznicima sticanje veština za korišćenje biznis plana kao alata za planiranje, proveru poslovnih ideja i mogućnosti ali i dobijanje saglasnosti i finansijskih sredstava za realizaciju novih ili postojećih poslovnih projekata-poduhvata od banaka i investitora.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs