Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


14. septembar 2018.

MODERNIZACIJA KOMORSKIH USLUGA ZA EFIKASNU DIGITALIZACIJU PRIVREDENadogradnja i modernizacija usluga koje privredne komore pružaju svojim korisnicima važna je zbog sve bržeg procesa digitalizacije privreda u svetu, rekao je danas Marko Čadež, predsednik PKS u Tirani na sednici Odobra za digitalizaciju Evrokomora (Eurochambres).

Sednicom odbora kojoj je prisustvovao i Kristof Lajtl, prvi čovek  Evrokomora,   završena je dvodnevna konferencija posvećena digitalizaciji  zapadnobalkanskih  privreda na kojoj su učestvovali  predstavnici evropskih i privrednih komora šest ekonomija Zapadnog Balkana.
 
Čadež, koji je i predsedavajući Odbora za digitalizaciju Evrokomora i Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke (KIF ZB 6), zahvalio je svim učesnicima konferencije i istakao da je potrebno da se unaprede, osavremene, alati koje koriste komore i da je to jedan od načina kako će komore, kao predstavnici privreda, odgovoriti na izazove koji donosi sve brža digitalizacija ekonomija u svetu.