Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


18. septembar 2018.

RASPISAN JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA INOVATIVNIH DELATNOSTI I SAMOZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICAGrad Beograd, u saradnji sa Naučno-tehnoškim parkom „Beograd” raspisao je danas, 18. septembra Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja nezaposlenih lica.
Pravo na dodelu sredstava imaju nezaposlena lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje, inovativnu biznis ideju i koja su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. 
Ovaj program se sprovodi u okviru Akcionog plana za zapošljavanje grada Beograda za 2018. godinu koji ima za cilj jačanje kapaciteta poslovne infrastrukture u oblasti IT industrije.
Predmet Javnog konkursa je dodela bespovratnih finansijskih sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja za pokriće troškova infrastukturnih i stručnih usluga u Naučno-tehnološkom parku „Beograd” u prvoj godini poslovanja, u koje spadaju: kancelarijski poslovni prostor, administrativne i stručne usluge i ostale relevantne usluge u zavisnosti od stepena razvoja biznis ideje, a u cilju podrške samozapošljavanju nezaposlenih lica, razvoja novih inovativnih i visokotehnoloških proizvoda, usluga i procesa, stvaranja novih tehnoloških preduzeća, povećanja konkurentske sposobnosti privrednih subjekata i uključivanja u međunarodne tržišne tokove.

Javni konkurs je otvoren do 8. oktobra 2018. godine.

Javni konkurs sa Prijavom i ostalim informacijama može se naći na zvaničnom sajtu grada Beograda www.beograd.rs  (rubrika Gradski oglasi, konkursi, tenderi).