Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA21. septembar 2018.

URUČENI SERTIFIKATI PRVIM DIGITALNIM KONSULTANTIMA U SRBIJI


Prvim digitalnim konsultantima u Srbiji, koji su prošli obuke i usmenu proveru znanja pred komisijom WIFI Centra za podršku malim i srednjim preduzećima Austrijske federalne privredne komore, u Privrednoj komori Srbije dodeljene su diplome.
Diplome su dobila 22 sertifikovana digitalna konsultanta, koji će pomagati malim i srednjim preduzećima u digitalnoj transformaciji poslovanja, kroz unapređenje komunikacije sa potencijalnim i sadašnjim kupcima, planiranje finansiranja, podizanje profitabilnosti i kvaliteta marketinških aktivnosti.
Uspostavljanjem baze sertifikovanih digitalnih konsultanata, završena je prva faza projekta koji PKS realizuje u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Austrijskom privrednom komorom (WKO).