Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA21. septembar 2018.

STUDIJSKA POSETA LJUBLJANI U OKVIRU PROJEKTA LEARNING BY DOING

U organizaciji Privredne komore Ljubljane, od 18-20. septembra, u Ljubljani je održana studijska razmena partnera na projektu Learning by doing, u cilju upoznavanja sa dosadašnjim rezultatima i aktivnostima na polju razvoja stručnog srednjoškolskog obrazovanja i dualnog obrazovanja u Sloveniji.

Predstavnici Privredne komore Srbije imali su prilike da se upoznaju sa procesom implementacije novog Zakona o dualnom obrazovanju u Sloveniji. Rezultati postignuti tokom pilot programa sprovođenja dualnog sistema obrazovanja, sistem standarda kvalifikacija stručnih škola u Sloveniji, kao i uloga Komore u procesu sprovođenja stručne prakse i modaliteti saradnje između kompanija i škola, bili su teme prvog dana studijske razmene, koji je održan u slovenačkom Institutu za stručno obrazovanje i praksu (CPI). Nakon predavanja organizovana je poseta fabrici “Siliko” iz Vrhnika, koja se bavi proizvodnjom delova za automobile i u čijoj alatnici se školuju učenici po dualnom programu sa praksom.