Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

25. oktobar - 22. novembar 2018.

SEMINAR: POREZ NA DODATU VREDNOST – PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O PDV


U cilju osposobljavanja novih poreskih stručnjaka za potrebe obračunavanja i plaćanja PDV, Privredna komora Srbije, na zahtev privrede, organizuje seminar "Porez na dodatu vrednost – praktična primena Zakona o PDV", koji će biti održan u PKS-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, svakog četvrtka, od 25. oktobra do 22. novembra 2018. godine, od 10 do 15:30.

Od 1. avgusta 2018. godine uveden je nov način vođenja PDV evidencija, sačinjavanja pregleda obračuna (Obrazac PO PDV) i podnošenja PDV prijave (Obrazac PP PDV).
Usled obaveze iskazivanja mnogo većeg broja podataka prilikom vođenja evidencija, sačinjavanja pregleda obračuna i podnošenja PP PDV prijave, potrebe kako za zapošljavanjem novih poreskih stručnjaka, tako i uključivanjem već zaposlenih na poslovima PDV je u ovom trenutku velika. 

Kotizacija
35.000,00 dinara po učesniku.

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs