Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


23. oktobar 2018.

VESIĆ: KINEZI GRADE GARAŽE U BEOGRADU, STUDENTSKI TRG POČINJE NA PROLEĆEStručni tim Grada Beograda ocenio je kao pozitivnu ponudu konzorcijuma društva „China Shandong International Economic & Technical Cooperation Co. Ltd.” i društva „China Transinfo Technology Co. Ltd.” za projektovanje, finansiranje, izgradnju, upravljanje, održavanje i prenos četiri podzemne garaže na teritoriji Beograda. Ocena je doneta nakon analize konkursne dokumentacije u postupku dodele koncesije. Na osnovu zaključaka finansijskih i pravnih savetnika Grada Beograda, ponuda je ocenjena kao „prihvatljiva, blagovremena, obavezujuća i važeća”, kako je i predviđeno Konkursnom dokumentacijom.

Ponuda će biti upućena Skupštini grada Beograda na razmatranje, a ako se odbornici saglase, potpisao bi se ugovor sa ponuđačem nakon čega bi i započela realizacija projekta.