Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

1. novembar 2018.

ODRŽAN SKUP O UPOTREBI SOFTVERA ZA TERENSKU PRODAJU I MERČADAJZING

U cilju unapređenja poslovanja digitalizacijom poslovnih procesa, Privredna komora Srbije - Privredna komora Beograda, u saradnji sa firmom LS DATA, održala je poslovno-stručni skup na temu upotrebe softvera za terensku prodaju i merčadajzing. Skup je otvorio direktor Privredne komore Beograda, Aca Popović, iskazujući težnju Komore ka pomoći privrednim društvima u digitalizaciji poslovanja primenom domaćih softverskih rešenja kao odgovor na savremene poslovne izazove. Stefan Lazarević, direktor LS DATA, istakao je činjenicu da 50% kupaca odlučuje o kupovini na mestu prodaje. Stoga je važno da se asortimani proizvoda ugovore, realizuju i prate. Nikola Žujović iz Perutnine Ptuj opisao je saradnju sa LS DATA na implementaciji ovog softvera u njihovom lancu prodaje, naglašavajući da je primena ovog rešenja bila vrlo brza, a ROI u roku od par meseci. Novak Savić iz LS DATA  je detaljno predstavio mogućnosti aplikacije, kako dela instaliranog na smart uređaju, tako i dela koji se odnosi na analitiku prikupljenih podataka. Pored podataka koji se odnose na praćenje samog asortimana prodavca, postoje i moduli koje je moguće prilagoditi potrebama klijenata i pratiti i druge relevantne podatke.