Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


6. decembar 2018.

NOVI PRISTUP ZAŠTITE POTROŠAČA U TURIZMUDanas je u PKS-Privrednoj komori Beograda održana prezentacija koja se odnosi na nacrt Konvencije kojom bi se regulisala zaštita potrošača u turizmu, a koju je predložila Vlada Brazila 2013. godine.
Nacrt Konvencije se nalazi u fazi razmatranja pred Haškom Konferencijom za međunarodno privatno pravo.
Prezentaciju je pratio veliki broj beogradskih privrednika, predstavnika turističkih agencija, ugostitelja, hotelijera i drugih aktera u turizmu.
Ivana Dedijer, rukovodilac grupe za evropske integracije Ministartsva trgovine, turizma i telekomunikacija i Aleksandar Seničić, direktor JUTA-e, prezentovali su novi pristup zaštite potrošača u turizmu.
Cilj Konvencije je, kako je rečeno na skupu, da se stranom turisti u zemlji potpisnici, radi zaštite njegovog interesa kao potrošača, obezbede jednaki uslovi kao i državljanima te zemlje. To podrazumeva pristup informacijama u pogledu njihobih prava, pristup informacijama o mogućnosti alternativnog načina rešavanja sporova, pristup sudovima.