Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

18. decembar 2018.

PROCENA RIZIKA I PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA U OBLASTI MENjAČKIH POSLOVA


U saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srbije - Upravom za sprečavanje pranja novca i Poreskom upravom  i Udruženjem menjača Srbije, u PKS-Privrednoj komori Beograda biće održana infosesija na temu: "Procena rizika i primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u oblasti menjačkih poslova" u utorak, 18.decembra 2018. godine, Kneza Miloša 12, sala 402 na IV spratu, sa početkom u 11 časova. 

Jedna od ključnih preporuka Radne grupe FATF za usklađivanje i unapređenje stanja u Republici Srbiji  u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma jeste i ažurirana procena rizika. Nove procene rizika usvojene su na Vladi Republike Srbije 31.5.2018. godine, a Akcioni plan za sprovođenje aktivnosti iz procene rizika 11.7.2018. godine i objavljen je u Službenom glasniku broj 55/2018. Obaveza Republike Srbije je da sve obveznike pojedinačno upozna sa konkretnim rezultatima i da o tome obavesti međunarodnu zajednicu.

Imajući u vidu da je menjački sektor prema novoj proceni rizika svrstan u  kategoriju srednje visokog rizika,  infosesija ima za cilj podizanje svesti o značaju procene rizika i edukaciju obveznika u oblasti primene zakona, posebno u delu koji se odnosi na prijavu sumnjivih aktivnosti.

Infosesija će obuhvatiti sledeće teme:

  • Procena rizika države –Jelena Pantelić, specijalni savetnik Uprave za sprečavanje pranja novca i nacionalni koordinator procene rizika
  • Procena rizika kod menjačkog sektora – predstavnik Poreske uprave, Sektor za   kontrolu    menjačkih poslova,
  • Prijava gotovinskih i sumnjivih transakcija, položaj Uprave za sprečavanje pranja novca – Danijela Maletić, pomoćnik direktora  Uprave za sprečavanje pranja novca

Prijava učešća i dodatne informacije: telefon: 011/2641-578; e-mail adresa: vera.dostanic@pks.rs