Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


29. novembar 2018.

RADNOPRAVNI ODNOSI ZA POSLODAVCE

U organizaciji PKS-Privredne komore Beograda i privrednog društva "Lyceum iuris" održan je okrugli sto na temu "Radnopravni odnosi za poslodavce", namenjen privrednim subjekatima koji se u toku svog poslovanja po redovnom toku stvari susreću sa problematikom radnih odnosa, a da pri tom nemaju visoko formalno pravno obrazovanje – administrativni radnici, poslovni sekretari, radnici u knjigovodstvenim agencijama.
Teme koje su privukle najviše pažnje tiču se privremene sprečenosti za rad, mogućnosti preispitivanja istog, kao i zloupotreba bolovanja i šta poslodavac tada da čini, s obzirom na to da je Zakon o radu u mnogim aspektima nejasan i dvosmislen, a sudska praksa često nije dosledna. Dispozitivne i imperativne norme u Zakonu o radu, takođe su bile predmet diskusije, kao i pitanja u vezi otkaza ugovora o radu. Privremeno povremeni poslovi koji predstavljaju rad van radnog odnosa i za koji važe drugačija pravila od klasičnog radnog odnosa koji se zasniva ugovorom o radu, takođe zadaju dosta poteškoća poslodavcima.