Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


12. decembar 2018.

VELIKO INTERESOVANJE PRIVREDNIKA ZA NOVE PROPISE U OBLASTI TURIZMA SA ASPEKTA INSPEKCIJSKOG NADZORA

U neposrednoj komunikaciji sa privrednicima iz oblasti turizma identifikovana je potreba dodatnog informisanja članova o obavezama koje proističu u primeni novih propisa sa aspekta turističke inspekcije. Danas su, u PKS-Privrednoj komori Beograda, beogradski privrednici imali sastanak sa pomoćnicom ministra i načelnikom turističke inspekcije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Verom Božić Trefalt i njenim saradnicima, koji  su im predstavili nove propise u oblasti turizma sa aspekta inspekcijskog nadzora.
Sastanak je bio dobra prilika za oko stotinu predstavnike hotela, restorana, turističkih agencija, hostela i drugih aktera u turizmu, da učestvuju u radu i budu pravilno informisani, posebno imajući u vidu kompleksnost propisa, kao i negativne posledice neadekvatne primene tih propisa u praksi, kako sa aspekta pružaoca tako i korisnika usluga.