Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


12. decembar 2018.

ČETVRTA SEDNICA PARLAMENTA PRIVREDNIKA PKS-PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Na četvrtoj sednici Parlamenta privrednika PKS-Privredne komore Beograda predstavljena su aktuelna privredna kretanja na teritoriji grada Beograda, program rada Privredne komore Beograda za 2019. godinu, izveštaj o pokrenutim i realizovanim zakonodavnim inicijativama.
Predsednik Parlamenta PKS-Privredne komore Beograda, Miroljub Aleksić je istakao da je Privredna komora Srbije, kroz različite oblike, unapredila saradnju sa članovima Komore i uspostavila otvoreni dijalog privrede sa Vladom Republike Srbije. Privrednici imaju mogućnost da preko Komore upućuju  sugestije i predloge za izmene ili dopune zakonske regulative i postavljaju pitanja koja se tiču njihovog poslovanja.
Pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović je u obraćanju privrednicima glavnog grada naglasio da je do sada bilo mnogo primera kojima je dokazana saradnja na visokom nivou u organizaciji različitih manifestacija, susreta sa političkim i privrednim delegacijama iz okruženja i sa drugih kontinenata, i dodao da bi sa ovakvom praksom trebalo nastaviti i u budućnosti.
Mladenović je rekao da je od velikog značaja da Privredna komora Beograda, koja radi u okviru Privredne komore Srbije, aktivno funkcioniše u punom kapacitetu i da se ostvaruju zajednički planovi za poboljšanje privrede u Beogradu.
On je naglasio da je za nama godina koja uliva ozbiljnu nadu u smislu društvenog rasta, smanjenja nezaposlenosti i da se nada da će se taj trend nastaviti i u 2019. godini. 
Aktuelna privredna kretanja na teritoriji grada Beograda pokazuju da je rast BDP Republike Srbije, prema preliminarnoj oceni RZS, u trećem kvartalu 2018. godine ostvario rast od 3,7% u odnosu na isti period 2017. godinu. Učešće beogradskog regiona  zauzima vodeće mesto sa 39,8%. Beogradski region sa 1.007.000,00 dinara BDP‐a po glavi stanovnika, 66,8% veći percapita iznos u odnosu na republički nivo.