Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


12. decembar 2018.

ODRŽANA DRUGA SEDNICA SAVETA ZA SITI LOGISTIKU GRADA BEOGRADA

Nastavljajući rad i aktivnosti Saveta u ovoj godini, u PKS-Privrednoj komori Beograda održana je druga sednica Saveta za Siti logistiku grada Beograda.
Kao veoma važan i vidljiv rezultat rada Saveta, prof. dr Slobodan Zečević je istakao formiranje Sektora za gradsku logistiku sa dva odeljenja u okviru Sekretarijata za saobraćaj grada Beograda. Institucionalizacija oblasti je bila inicijativa i jedan od ciljeva Saveta.
Osim institucionalizacije, rezultati Saveta vidljivi su i po pitanju planskih dokumenata. Siti logistika se prvi put pojavila u planskim dokumentima Grada. U usvojenoj Strategiji razvoja Grada definisan je Razvoj gradske logistike kao mera za dostizanje održive mobilnosti. Na bazi ovog strateškog dokumenta, Siti logistika je postala deo svih planova koji su rađeni poslednjih godinu dana u Beogradu.
Savet je imao značajnu ulogu u inicijativi i aktivnostima za dobijanje Licence 365 - odgovorni projektant logistike. Licenca je preduslov da se u aktivnosti planiranja, projektovanja i izvođenja u gradovima uključe licencirani inženjeri logistike, što je jedan od ciljeva Saveta, istakao je prof.Zečević.